CERTIFIKAT, SÄKERHETSDÖRRAR & BRANDDÖRRAR

Här har vi samlat certifikat, typgodkännanden & testrapporter för våra brand & säkerhetsdörrar.

Certifikat

Certifikat Prodoor RC 3 Säkerhetsdörr, Inbrottsskydd

Prodoor RC 3 säkerhetsdörr, Certifikat utfärdat på det notifierade testcentret Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB, Sverige i enlighet med standarden EN1627 .

Ladda hem

Certifikat

Certifikat Prodoor RC 2 Säkerhetsdörr, Inbrottsskydd

Prodoor RC 2 säkerhetsdörr, Certifikat utfärdat på det notifierade testcentret Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB, Sverige i enlighet med standarden EN1627 .

Ladda hem

Certifikat

Certifikat Prodoor RC 3 Säkerhetsdörr, Brand & Brandgastäthet

Prodoor RC 3 säkerhetsdörr, Brandprov utfärdat av Inspecta .

Ladda hem

Certifikat

Testrapport Prodoor RC 3 Säkerhetsdörr U-värde 1,0

Prodoor RC 3 säkerhetsdörr, Prov utfärdat av Institute of architecture & construction.

Ladda hem

Certifikat

Testrapport Prodoor RC 3 Säkerhetsdörr Ljudreduktion 43 dB

Prodoor RC 3 säkerhetsdörr, Prov utfärdat av Inspecta.

Ladda hem

Certifikat Robust RC 3 Säkerhetsdörr, Inbrottsskydd

Robust RC 3 säkerhetsdörr, Certifikat utfärdat på det notifierade testcentret Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB, Sverige i enlighet med säkerhets-standarden EN1627.

Ladda hem

Typgodkännande Robust RC 3 Säkerhetsdörr

Robust RC 3 säkerhetsdörr, Typgodkännande utfärdat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ladda hem

Typgodkännande Robust branddörr A60, Ei60

Robust branddörr, Typgodkännande utfärdat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ladda hem